Vabariigi Valitsuse 14. mai otsust „Minimaalsed nõuded spordivõistluste korraldamise kohta”.

Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ